Zelená elektrina

zelená energia

Zelená elektrina je vyrobená z takých zdrojov energie, ktoré sa prirodzene obnovujú, čo znamená, že sú nevyčerpateľné. Najznámejšími obnoviteľnými zdrojmi energie sú slnko, vietor alebo voda. Ďalšími obnoviteľnými zdrojmi energie sú biomasa, geotermálna voda a ďalšie. 

So Zelenou elektrinou ochraňujete našu planétu

V porovnaní s inými zdrojmi elektriny ako sú uhlie alebo ropa, je elektrina z obnoviteľných zdrojov mnohonásobne ekologickejšia, pretože pri jej výrobe sa do ovzdušia ani do vody nedostávajú nečistoty ako napríklad oxid uhličitý, ktorý spôsobuje vo veľkej miere skleníkový efekt, oxidy síry (oxid siričitý a oxid sírový), ktoré spôsobujú kyslé dažde, ani sa do vody neuvoľňuje ropa, ktorá ju kontaminuje, čo má za následok otravu morských živočíchov. 

Zelená elektrina je vyrobená 100 % z obnoviteľných zdrojov energie. Priemerne tak za rok ušetríte 525 kg uhlia a zabránite vzniku až 535 kg CO2.

Elektrina na Slovensku

Podiel výroby elektriny podľa primárneho zdroja energie v roku 2019 bol nasledovný:

54% – jadrová energia

22% – fosílne palivá

16% – vodná energia

4% –  biomasa

2% – fotovoltika 

2% – ostatné obnoviteľné zdroje energie
 
Aj dnes napriek zvýšenému záujmu o obnoviteľné zdroje, zelená elektrina predstavuje menej než tretinu vyrobenej elektriny na Slovensku. Dôvodom sú aj naše domácnosti, ktoré využívajú energiu hlavne z jadra a fosílnych palív. Ak sa však aj vy chcete stať ekologickejšou domácnosťou, máte možnosť nakupovať energiu vyrobenú zo stopercentne obnoviteľných zdrojov napriek tomu, že si elektrinu sami nevyrábate. Ak nemôžete alebo nechcete inštalovať do vašej domácnosti solárne panely, ktoré môžu byť značnou čiastkou, neznamená to, že sa musíte podieľať na kúpe elektriny zdrojov zaťažujúcich životné prostredie. Na Slovensku máme totiž ponuku od niektorých dodávateľov elektriny, ktorí sa zaujímajú o životné prostredie. Od nich môžete odoberať zelenú elektrinu, ktorú vám garantujú zárukami pôvodu. Za nákup elektriny si tak mesačne priplatíte malú čiastku, ktorá vám zabezpečí , že vaša elektrina je vyrobená ekologicky.

Komentujte ako prvý

Zanechajte komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená


*


Nie som robot *