Zero waste šetrí peňaženku aj planétu

zerowaste

Určite ste už počuli o požiaroch v Austrálii, ostrove z plastu v Tichom oceáne, skládkach odpadu v Číne. Kým sme o týchto veciach nevedeli, nezdali sa nám dôležité, no opak bol pravdou. Ak si ešte stále myslíte, že sa vás tento problém netýka, ste na omyle. Podľa štúdie vedcov z Austrálskej univerzity v Newcastle, ktorú pripravili pre Svetový fond na ochranu prírody vyplýva, že za mesiac zjeme mikroplasty o váhe zubnej kefky, a teda len za týždeň o váhe kreditnej karty. Nehovoriac o tom, že najčastejšou príčinou predčasnej smrti v Európe je znečistené ovzdušie, ako uviedla Európska enviromentálna agentúra (EEA).  Ako tomu môžeme predísť? Čo môžeme zmeniť?

Čo je zero waste?

Zero waste (nulový odpad) je životný štýl, ktorý sa zameriava na zníženie spotreby zdrojov s cieľom odstrániť všetky nežiaduce úniky škodlivín do vody, pôdy a vzduchu, ktoré ohrozujú zdravie človeka alebo prírody.

5 zásad života bez odpadu:

REFUSE odmietni, čo nepotrebuješ

REDUCEzredukuj čo skutočne potrebuješ a nemôžeš zamietnuť

REUSEznovu použi a oprav čo nemôžeš odmietnuť alebo zredukovať

RECYCLE recykluj čo nemôžeš odmietnuť, zredukovať, alebo znovu použiť

ROT – zvyšok kompostuj

Výhody zero waste 

ekologický – zníženie množstva odpadu, ktorý každodenne produkujeme môže výrazne zlepšiť stav našej planéty. Postupnými malými krokmi môžeme z dlhodobého hľadiska ovplyvniť stav skládok a spotrebu energie.

ekonomický –  zámenou každodenných jednorazových výrobkov za znovu použiteľné, začneme šetriť peniaze.

zdravotný – redukciou a kúpou produktov v recyklovateľných obaloch znížime riziko preniku škodlivých chemikálií do nášho tela a životného prostredia.

Tipy na udržateľnejší spôsob života

1.zameňte jednorazové materiály za znovu použiteľné

Ak si kupujete balenú vodu, skúste začať používať fľašu, ktorú si budete plniť sami doma a namiesto igelitových a papierových vrecúšok na potraviny si zaobstarajte látkové.

2.podporte lokálnych výrobcov

Nakupovaním slovenských produktov podporíte nielen štátnu ekonomiku, ale aj znížite uhlíkovú stopu vytvorenú pri dovoze tovaru z inej krajiny.

3.opravujte pokazené

Hľadajte riešenia ako opraviť pokazené a nefunkčné veci. Ak nie ste dostatočne zdatný, odneste nefunkčné do opravy namiesto kúpy nového.

4.spotrebujte to, čo už máte 

Snažte sa predísť zbytočnému nakupovaniu. Poobzerajte sa doma po tom, čo už máte a snažte sa to využiť aj na iný účel. Napríklad ocot sa dá použiť ako všestranný domáci čistič.

5.využívajte verejnú dopravu

Ranné kolóny sú zväčša spôsobené tým, že v aute sedí jeden človek. Každé auto však produkuje oxid uhličitý, ktorý sa podieľa na vzniku skleníkového efektu. Preto je dobré zvoliť iné alternatívy ako sú pešia chôdza, bicykel, verejná doprava.

6.znížte spotrebu vody 

Pitná voda nie je samozrejmosťou pre každého. Snažme sa ňou teda šetriť a neznečisťovať ju keď to nie je potrebné, napríklad vysadením hormonálnej antikoncepcie. 

7.zhasínajte svetlá

Na výrobu elektrickej energie používame aj uhoľné elektrárne, preto je lepšie obmedziť jej spotrebu a zmierniť tak znečistenie vzduchu.

8.obmedzte plasty

Len asi 10% plastov určených na recykláciu je naozaj zrecyklovaných, napriek tomu si veľa ľudí myslí, že správnym triedením netvoria odpad. Nakupujte radšej v skle alebo bez obalu.

9.naučte sa recyklovať

Veľká časť obalov sú kompozity a nedajú sa recyklovať. Ak je to možné, rozoberte obal a správne ho vytrieďte

10.kompostujte 

Ak je to možné, kompostujte zvyšky jedla, pretože na skládkach sa zle rozkladajú a v spaľovniach zle horia, čím sa spotrebuje viac energie. 

11.jedzte menej mäsa

Rastlinná strava je menej náročná na vodu a pôdu ako chov zvierat. Dobytok naviac vylučuje metán, ktorý je veľkým problémom pri tvorbe skleníkového efektu.

Prírodné katastrofy

Masívnym nárastom populácie sme zvýšili dopyt a vytvorili konzumnú spoločnosť, ktorá neberie ohľad na globálne otepľovanie, znečistenie okolia, škodlivý následok ľahko spracovaných materiálov. Bezohľadne sme boli presvedčení o tom, že tento spôsob života nijak nezasiahne planétu a naše zdravie. Výsledkom je však otepľovanie planéty, znečistenie morí a pitnej vody, topenie ľadovcov, požiare pralesov, rozširujúce sa choroby zapríčinené z časti aj znečistením ovzdušia a vody. Drancovaním prírody sme tieto veci z veľkej časti ovplyvnili naším neuváženým konaním, čím sme v konečnom dôsledku poškodili sebe.

Vplyv jednotlivca

Každý z nás denne produkuje veľké množstvo odpadu a znečistenia, ktoré môžeme obmedziť. Aj malá zmena má z dlhodobého hľadiska výrazný vplyv na životné prostredie. Začať treba od seba, nie upozorňovať na chyby iných, lebo týmto sa nič nerieši. Problémy sú však dostatočne alarmujúce a netreba pred nimi zatvárať oči.

Komentujte ako prvý

Zanechajte komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená


*


Nie som robot *